Vše okolo demolice v Olomouci a okolí

Jak dlouho trvá demolice? A co to vlastně demolice je? Případně co je třeba k tomu, aby došlo k demoličním pracím v Olomouci? To jsou otázky, na které mnoho lidí chce znát odpověď. Pro odpověď však nemusíte chodit daleko.

Co je to demolice?

Pokud hovoříme o demolici, hovoříme o komplexním zbourání objektu, a to buď mechanizací, nebo postupným rozebráním. V současné době k demolici Olomouc dochází nejčastěji ve chvíli, kdy se zdědí starý dům nebo kdy se odkoupí pozemek se starým domem, na jehož místě má být postaven dům zcela jiný, už podle představ a aktuálních trendů.

Již bylo zmíněno, demolice jako taková není činností, ke které může dojít hned, co nám myšlenka na ni vyplyne v hlavě. Aby k demolici mohlo vůbec dojít, musí se vyřešit pár věcí a získat se několik dokumentů. K nim patří demoliční výměr a také projekt k demolici.

Jak dlouho bude demolice trvat?

Nabízí se také otázka, jak dlouho bude demolice trvat. Doba trvání demoličních prací Olomouc je stanovena dle velikosti budovy, standardní rodinný dům firma zaměřující se na demoliční práce Stavby – demolice a bourání s.r.o. zbourá během jednoho až dvou týdnů, během kterých dojde i k likvidaci odpadu a odvozu suti na nejbližší skládku.

Mimochodem, věděli jste, že demoliční firma se postará nejen o demolici, ale také o následný odvoz suti a demoličního odpadu?

Kolik bude demolice i odvoz suti na skládku stát? Ani demolice není něco, co by bylo zadarmo. I toto něco stojí. Co se týče ceny demolice, ta je stanovena individuálně dle ceníku a také zaměření. Co se týče ceny odvozu suti, opět se cena stanovuje dle několika faktorů. Konkrétně se cena stanovuje dle typu suti, dle množství, vzdálenosti na skládku a také dle ceny skládkovného, kterou má daná skládka pevně stanovenou.

Možnost drcení stavební suti snižuje celkové náklady na demolici.

Dotaci na výstavbu rodinného domu po demolici vyřizujeme na klíč.

Demoliční práce v Olomouci a okolí

Zdědili jste dům po prarodičích a nevypadá zrovna obyvatelně? Nemusíte se do něj stěhovat nebo investovat nemalé peníze do jeho rekonstrukce. Je tu ještě jedna možnost, a sice demolice. Demoliční práce Olomouc dům zdemolují tak, aby na jeho místě mohl vyrůst zcela nový příbytek, který bude přesně podle vašich představ. Neváhejte a podnikněte pár kroků, díky kterým se bude moct demolice uskutečnit.

Mnozí lidé často váhají nad zmiňovanou rekonstrukcí, ale jak jsme zmínili, často by to bylo jen vyhazování peněz. Staré domy totiž nejsou pro rekonstrukci vždycky stavěné, mohou mít nízkou technickou úroveň, špatné rozvody elektřiny nebo vody, mohou být špatně dispozičně řešeny nebo okna mohou být zbudována na místech, kde se nehodí. I proto je lepší možností, jak se zbavit domu, jenž není obyvatelný, demolice.

Demoliční práce ovšem nejsou záležitostí, ke které by mohlo dojít hned, jak na to pomyslíte. Aby došlo k legálnímu odstranění stavby v Olomouci, musí se zařídit několik věcí a získat několik dokumentů.

Co je třeba k demolici budovy?

Aby mohlo dojít legální odstranění budovy, je třeba, abyste získali demoliční výměr, což je úřední dokument, který zpravidla vystavuje místní obecní nebo stavební úřad. Jedná se o dokument, který je jakýmsi souhlasem či povolením pro legální odstranění stavby. Kromě toho se bez tohoto dokumentu neobejdete ani ve chvíli, kdy bude potřeba vymazat objekt z katastru nemovitostí.

Demoliční výměr má platnost jednoho roku a trvá ode dne vystavení. V případě potřeby je možné platnost demoličního výměru prodloužit, pokud to však bude řádně odůvodněno.

Projekt k demolici

V případě celkového odstranění stavby je také třeba provést takzvaný passport objektu a musí se zpracovat projekt postupu bouracích prací, a to včetně specifikace předpokládaného množství odpadu. Takový projekt něco stojí, cena se však odvíjí od velikosti objektu. Standardně si firma KT – ekologické domy, s. r. o. zaměřující se na demolici nejen v Olomouci, ale v celém Olomouckém kraji, tedy v okolí měst Přerov, Prostějov, Šumperk, Zábřeh či Šternberk, účtuje za zpracování dokumentace osm tisíc korun.